Vlerk 29/1 2012

In deze Vlerk:

Intro : Mijn laatste Intro  – Bob Coenen Voorzitter

Van de redactie – Remco Wester

Jaarverslag 2011 en Plannen 2012 VWG Arnhem e.o. – Ruud Reddingius, Raymond Schuurkes, Erik Lam, Jan Schoppers, Jaap Bouwman, Remco Wester, Henk Ruissen, Henk Tameriu en Bob Coenen.

Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 – De penningmeester

Agenda Algemene Ledenvergadering Vogelwerkgroep Arnhem e.o. – Jan Schoppers

Fenologie 2011, een warm en opnieuw vroeg voorjaar – Jos Pilzecker

Stadsvogeladviseur Arnhem – Anne Voorbergen

Tweede boek gratis! – Bob Coenen

Van de penningmeester – Bert Jager

Automatische incasso – Bert Jager

Doe een MUS-plot in Arnhem – Jan Schoppers

De Koolmees – Bert de Jager

Enquete Vlerk in full-colour – Erik Lam

Recent verschenen: ‘Natuur in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem’

Jubileumfietstocht 21 april 2012 – Erik Lam

Ringterugmeldingen 9 – Jan Schoppers

Verslag excursie Meinerswijk – Cor de Vaan

Verslag Natuurwerkdag – Erik Lam

Slaapplaatstellingen watervogels plasjes Velperwaarden – Ruud Reddingius

Van het secretariaat

Tijd voor wat anders – Jaap Bouwman

De redactie zoekt: foto’s en verhalen uit het werkgebied

Excursie Brouwersdam – Cor de Vaan

Richtlijnen bij het schrijven van bijdragen voor Vlerk

Agenda

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.