Vlerk 30/4 2013

In deze Vlerk:

Intro : Het boek en daarna – Raymond Schuurkes Voorzitter

Van de redactie – Jan en Marc

Algemene Ledenvergadering 25 februari 2014 – Raymond Schuurkes

Een kwarteeuw broedvogels karteren in de Meinerswijk: tijd voor een zilveren feestje? – Vincent de Boer, Joost van Bruggen & Dick van Dorp

Ringterugmeldingen 14 – Jan Schoppers

Bijeneters in het Arnhemse, een aanvulling – Remco Wester,

16.000 Kraanvogels, excursieverslag Diepholz – Annemiek Demon

Vernissage van het vogelboek Van IJsduiker tot IJsgors – Daan van de Linde

Nogmaals de Rosse grutto’s van Taimyr – Anneke Louwe Kooijmans-Bouhuijs

European Birdwatchday 2013 – Maarten Bosman

De Nationale Natuurwerkdag 2013 – Erik Lam

Reacties en vragen via onze website – Raymond Schuurkes

Beschikbare vrijwilligersfuncties – Dick van Dorp

Van de penningmeester: contributie en boek – Eite Boonstra

Van de ledenadministratie – Henk Tamerius

Activiteitenprogramma begin 2014

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.