Vlerk 31/1 2014

In deze Vlerk:

Intro : 32 jaar en nog vele mogelijkheden – Raymond Schuurkes Voorzitter

Van de redactie – Jan Schoppers

Fenologie 2013: Veelal late aankomsten, maar met twee ‘zachte gaatjes’ in een koud voorjaar – Jos Pilzecker

Achterhoekse Bruine Klauwier – Roel Schwartz, Wim Gerritsen, Erik Ernens

Een Geelsnavelduiker op Rhederlaag: een vette nieuwe soort voor de regio! – Bob Coenen & Erik Lam

Nieuwe Nijlganzen bij de muziektent in Velp – Ad Woudstra

Excursie naar de Ooijpolder op 8 december 2013 – Cor de Vaan

Contributieverhoging 2015 vastgesteld

Bosuilentaal: who is woehoe? – Renske Postma

Oproep

Broedvogels op de Zuidoost-Veluwe – Rob Vogel, Henk Sierdsema, Cor de Vaan

Reactie op het artikel in Vlerk 2013/4 over Rosse Grutto’s in Taimyr – Laura I. Kooistra

BIG YEAR 2013. Over een trage start, herhalingen van zetten, een vakantiedip en een goed najaar – Robert Keijzer

Renovaties van “Gierzwaluwwijken” in de Liemers in 2012 en 2013 – Theo Verhoeven

Even voorstellen: Stadsvogeladviseur Thea van Vulpen – Thea van Vulpen

Van de ledenadministratie

Activiteitenprogramma voorjaar 2014

Bekijk deze Vlerk.